Kiinteä öljyinen jäte

Yleistä

Kiinteä öljyinen jäte sisältää yksinkertaisuudessaan kaikkea öljyistä jätettä, joka on kiinteässä muodossa. Tyypillinen kiinteä öljyinen jäte sisältää usein öljynsuodattimia, imeytysrättejä, imeytyshiekkaa, hydrauliikkaletkuja, tyhjiä öljykanistereita ja muita öljyllä pilaantuneita kiinteitä partikkeleita. Kiinteästä öljyisestä jätteestä puhuttaessa puhutaan yleensä “köpistä” tai “knööstä”.

Säilytys ja keräys

Tyypillisesti kiinteä öljyinen jäte kerätään 140, 240 tai 660 litraisiin jäteastioihin. Myös tynnyrit ja aukileikatut IBC-pakkaukset käyvät keräysvälineiksi. Kysymys on ennen kaikkea siitä, mikä keräysväline on asiakkaan tarpeelle paras, kun otetaan huomioon käytettävissä oleva tila ja jätteen määrä vuositasolla.

Kuljetus

Kuljetus tapahtuu kappaletavaranoutona kuorma-autolla.

Käsittely

Kiinteän öljyisen jätteen seassa olevat metallit erotellaan käsin muun öljyisen jätteen seasta ja kierrätetään uusiokäyttöön. Öljy valutetaan erikseen ja siitä tehdään kierrätyspolttoainetta. Loppu aines, jossa ei ole metallia tai muuta kierrätettävää ainesta tai öljyä, menee korkealämpötilapolttoon eli siitä tehdään kaukolämpöä. Kiinteän öljyisen jätteen käsittely on täten tehty niin ympäristöystävälliseksi kuin se käytännössä on mahdollista.