Pcb-pitoiset jätteet

Yleistä

PCB-jätteellä tarkoitetaan käytännössä PCB-öljyä eli polykloorattua bifenyyliä. Kyseistä öljyä käytettiin vielä 1960-luvulla muuntajissa. PCB-yhdisteet on sittemmin havaittu vaaralliseksi ympäristömyrkyksi ja niiden käyttö kiellettiin täten 1970-luvulla. PCB on ympäristömyrkky, joka muuttuu palaessaan äärimmäisen myrkyllliseksi. PCB-öljy saastuttaa pohjaveden ja maaperän vakavasti maahan joutuessaan eli sen käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Keräys ja säilytys

PCB-öljy kerätään muuntajien purun yhteydessä yleensä IBC-pakkaukseen.

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus kuorma-autolla.

Käsittely

PCB-öljy toimitetaan erityisrajoituksin korkealämpöpolttoon, jossa siitä tehdään kaukolämpöä. PCB-öljyn käsittelystä on säädetty laissa rajoituksia, joista lisää Finlexissä.