Kehitejäte ja kiinnitejäte

Yleistä

Kehite- ja kiinnitejätettä syntyy valokuvateollisuudessa ja sisältävät valokuvauskemikaaleja. Kehite on hydrokinoniliuosta, joka on ympäristölle myrkyllistä ja aiheuttaa syöpää. Kiinnitteesstä on hopeaa, liuosmuodossa.

Keräys ja säilytys

Tynnyrit, kanisterit, joskus IBC-pakkaukset

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus

Käsittely

Fysikaaliskemiallinen käsittely, mikä tarkoittaa käytännössä, että neste neutraloidaan, kiintoaine erotetaan ja vesi lasketaan ympäristöluvan alaisuudessa viemäriin, josta se jatkaa matkaansa kohti Viikin jätevedenkäsittelylaitosta.