Liuotinjäte, halogenoimaton

Yleistä

Halogenoimattomalla liuotinjätteellä tarkoitetaan “perusliuotinjätteitä”. Tällaisia nesteitä ovat palavat nesteet eli bensiini-, xyleeni-, etanoli- ja metanolipitoiset jätteet sekä palavat laboratioriokemikaalit.

Keräys ja käsittely

IBC-pakkaukset, tynnyrit, laboratoriolaatikot, kanisterit

Kuljetus

Kappaletavaranouto

Käsittely

Terminaalillamme Järvenpäässä valmistamme halogenoimattomista liuotinjätteistä kierrätyspolttoainetta eli aine menee uusiokäyttöön. Näin säästämme neitseellisiä raaka-aineita.