Polymerisoituvat ja isosyaniittipitoiset jätteet

Yleistä

Keskenään sekoitettuna reagoivat eli polymeroituvat. Polymerointi tarkoittaa laajanemista ja sen jälkeistä kovettumista, kuten uretaani pistoolista. Se laajenee ja kovettuu. Joskus reaktio saattaa olla todella nopeakin. Yleensä tarkoituksena on alunperinkin sekoittaa keskenään nämä kaksi ainetta ja tästä syntyy haluttu lopputulos. Tällaisista esimerkkinä mm. hartsit ja kaksikomponenttiliima. Älä sekoita jätteitä keskenään, sillä lopputuloksena voi olla hallitsematon reaktio, josta voit mahdollisesti seurata jopa ihmiselle vaarallisia vahinkoja.

Keräys ja säilytys

Teollisuuden polymeroituvat ja isosyaniittipitoiset jätteet tulevat terminaalillemme tyypillisesti yksittäispaukkauksissa (myynti- ja käyttöpakkaukset). Toiveena on, että asiakas säilyttäisi nämä jätejakeet tarkasti erillään, sillä muuten mahdollinen ei-haluttu reaktio on mahdollinen.

Kuljetus

Kappaletavaranouto kuormalavoilla. On erittäin tärkeää pitää erillään myös kuljetuksen aikana.

Käsittely

Toimitetaan korkealämpötilapolttoon, jossa niistä tehdään kaukolämpöä.