Aerosolijäte

Yleistä

Aerosolijäte on nimensä mukaisesti ponnekaasuja sisältäviä metallisia purkkeja, joissa voi olla sisällä mitä tahansa, mitä nyt “spray-purkeissa” yleisesti on. Yleensä aine aerosolipurkissa on palavaa.

Keräys ja säilytys

140- tai 240-litraisessa jäteastiassa. On erittäin tärkeää kerätä aerosolijäte erikseen, polttojätteestä (energiajäte), maalijätteestä ja metallijätteestä. Jos aerosolia päätyy väärään keräysasitaan, se aiheuttaa suuren vaaran, kun jäte päätyy jätteenkäsittelylaitokselle. Historiassa on lukuisia tapauksia, kun aerosolijätettä on räjähtänyt jätettä käsittelevän työntekijän ollessa läsnä. On erittäin toivottavaa, että aerosolijäte laitetaan sille erikseen osoitettuun astiaan.

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus

Käsittely

Meillä Kierrolla aerosolit käsitellään manuaalisesti käsin. Käsittelyyn käytetään erityistä aerosolipakkausten käsittelyyn suunniteltua laitteistoa. Laitteistossa on tiivis kammio, johon aerosolipakkaus sijoitetaan. Laite puhkaisee pakkauksen, jolloin laitteistossa oleva aktiivihiilisuodatin kerää vapautuvan kaasun. Purkin sisältö valuu IBC-pakkaukseen. Aerosolipurkin metalli kierrätetään. Sisusta on yleensä palavaa ainetta, jolloin se sopii valmistamamme kierrätyspolttoaineen joukkoon ja näin säästämme neitseellisiä raaka-aineita. Muovikorkki kerätään energiajätteeksi ja toimitetaan jättenpolttolaitokselle, josta siitä tehdään kaukolämpöä.