Ammoniakkipitoiset jätteet

Yleistä

Ammoniakkipitoiset jätteet tarkoittavat käytännössä teollisuudesta tulevaa ammoniakkiöljyä tai jäähdytyslaitteista tulevaa nestettä. Aineen virallinen nimi on ammoniumhydroksidiliuos. Ammoniakkipitoiset jätteet ovat erittäin myrkyllisiä ympäristölle, erityisesti vesialueille.

Keräys ja säilytys

IBC-pakkaukset ja tynnyrit

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus

Käsittely ja hävitys

Ammoniakkipitoiset vesiliuokset käsitellään fysikaaliskemiallisesti. Fysikaaliskemiallinen käsittely tarkoittaa, että ammoniakkijäte pumpataan hapon kestävään säiliöön. Ammoniakkipitoisen aineen sekaan sekoitetaan muita jätevirtoja. Tämän jälkeen prässillä saostetaan raskasmetallit pois. Vesi menee varsin kirkkaana ja melkein juomakelpoisena meiltä jätevedenpuhdistamoon. Saostettu raskasmetallipitoinen sakka ajetaan trukilla vaihtolavalle, josta sakka jatkaa matkaansa vaarallisen aineen kaatopaikalle. Vaarallisen aineen kaatopaikalla sakka neutraloidaan sen vaaraominaisuuksien mukaan ja muuttuu ajan myötä vaarattomaksi. Näin erittäin vaarallinen ammoniakkipitoinen jäte on neutraloitu tehty ympäristölle vaarattomaksi.

Ammoniakkiöljyjätteet taas toimitetaan korkealämpötilapolttoon, jossa niistä tehdään kaukolämpöä.