Asbestijäte

Yleistä

Asbestijätettä syntyy vanhojen rakennusten asbestipurun yhteydessä. Pitkäaikaisessa altistumisessa asbesti on ihmiselle vaarallista.

Keräys ja säilytys

Ilmatiiviissä pakkauksessa. Asbestijätteen pakkauksissa pitää olla selkeä merkintä asbestista.

Kuljetus

Lavalla tai kappaletavarana.

Käsittely

Loppusijoitus vaarallisen jätteen kaatopaikalle, josta siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle.