CFC-aineita sisältävät jätteet

Yleistä

CFC-yhdisteet ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka muodostuvat hiilestä, fluorista ja kloorista. Eivät helposti reagoi muiden kemikaalien kanssa. CFC-aineita esiintyy vanhoissa kylmäkoneissa. CFC tulee englannin kielen sanoista chlorine-fluorine-carbon. Puhekielessä yleensä tämän jätteen kohdalla puhutaan freoneista tai freonijätteestä.

Keräys ja säilytys

Kaasupulloissa tai esimerkiksi kylmälaitteissa, jos niitä ei vielä purettu.

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus

Käsittely ja hävitys

Kaasupullot ja -laitteistot toimitetaan vaarallisen jätteen terminaalilta suuremmissa erissä asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittelylaitoksessa on asianmukainen käsittely CFC-kaasun talteenottamiseen. Kaasun talteenottaminen on erittäin tärkeää, sillä CFC-yhdisteet ilmassa ovat ilmastolle haitallisia.