Elohopeapitoinen jäte

Yleistä

Elohopean käyttö on vähentynyt teollisuudessa huomattavasti, mistä johtuen elohopeapitoisen jätteenkin määrä on laskenut huomattavasti. Elohopeapitoista jätettä syntyy edelleen vanhoista kuumemittareista ja lämpömittareista. Elohopeaa käytetään myös jonkun verran laboratorioissa analytiikassa. Mikäli kotitaloudestasi löytyy vanhanaikaisia elohopeamittareita, toimita ne paikalliseen apteekkiin. Apteekista elohopeapitoinen jäte toimitetaan omana jätejakeenaan vaarallisen jätteen käsittelyterminaalille, esimerkiksi meille tänne Järvenpäähän.

Keräys ja säilytys

Pienastiat ja laboratoriojätelaatikot.

Kuljetus

Kappaletavaranouto.

Käsittely ja hävitys

Korkealämpötilapoltto.