Emäsjätteet

Yleistä

Emäsjätteeksi katostaan nestemäinen jäte, jonka ph on yli 7. Emäsjäte on syövyttävää ja ympäristölle erittäin haitallista. Tyypillisiä emäsjätteitä ovat esimerkiksi lipeäjäe, kaliumhydroksidijäte, amiinijäte ja kalkkijäte.

Keräys ja säilytys

IBC-pakkaukset, happosäiliöt

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus, säiliökuljetus. Kuljetuksessa otettava huomioon, että säiliön on oltava hapon kestävä. Varo sekoittamasta emäksiä keskenään, sillä reaktio voi olla hallitsematon. Hallitsemattomasta reaktiosta saattaa seurata peruuttamatonta vahinkoa ihmisille ja ympäristölle. Tämän lisäksi hallistemattomasta reaktiosta syntyvä vahinko on myös taloudellisesti kallista, joten ole tarkkana emäsjätteen kuljetuksessa.

Käsittely

Emäsjäte käsitellään fysikaaliskemiallisesti. Fysikaaliskemiallinen käsittely tarkoittaa, että emäsjäte pumpataan Järvenpään terminaalillamme hapon kestävään säiliöön. Hapon sekaan sekoitetaan, happoja, käytännössä happojätevirtoja, niin ph saadaan neutraloitua. Tämän jälkeen prässillä saostetaan raskasmetallit pois. Vesi menee varsin kirkkaana ja melkein juomakelpoisena meiltä jätevedenpuhdistamoon, josta se jatkaa matkaansa juomavetenä vesijohtoverkkoon.

Saostetut raskasmetallipitoinen sakka ajetaan trukilla vaihtolavalle, josta sakka jatkaa matkaansa vaarallisen aineen kaatopaikalle. Vaarallisen aineen kaatopaikalla sakka neutraloidaan sen vaaraominaisuuksien mukaan ja muuttuu ajan myötä vaarattomaksi.