Epäorgaaniset sakat ja lietteet

Yleistä

Epäorgaanisilla sakoilla ja lietteillä tarkoitetaan jätettä, jota syntyy lähinnä teollisuuslaitosten jätevesien puhdistamisesta. Kyseessä on kiinteä aine, jota syntyy erityisesti pintakäsittelyteollisuudesta.

Keräys ja säilytys

Vaihtolava

Kuljetus

Vaihtolavakuljetus

Käsittely

Loppusjoitus vaarallisen jätteen kaatopaikalle.