Happojäte, sisältää orgaanisia aineita

Yleistä

Happojäte on jätettä, jonka ph on alle 7. Orgaanisen happojätteen olessa kyseessä, kyseessä on luonnollisestikin happo, joka sisältää orgaanisia aineita. Tällaisia happoja ovat esimerkiksi etikkahappo ja muurahaishappo. Orgaanisia aineita sisältäville hapoille on tyypillistä voimakas ja pistävä haju, jonka hengittäminen ei ole suositeltavaa saati terveellistä.

Keräys ja säilytys

IBC-pakkaukset, happosäiliöt

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus, säiliökuljetus. Otettava huomioon, että säiliön oltava haponkestävä. Varo sekoittamasta happoja kuljetuksissa, sillä reaktio on usein hallitsematon, mistä voi seurata peruuttamatonta vahinkoa ihmisille ja ympäristölle.

Käsittely

Happojäte käsitellään fysikaaliskemiallisesti. Orgaanisia aineita sisältävä happojäte eroaa epäorgaanisesta hajuominaisuutensa takia. Esimerkiksi etikkahapon haju on usein niin pistävä, että tavallinen fysikaaliskemiallinen prosessi ei riitä vaan tätä ennen on haposta haju poistettava. Tämä tapahtuu hapettamalla happoa erityisellä otsonointilaitteella ja sekoittamalla happoon reilusti vettä, jolloin haju poistuu käytännössä kokonaan. Tämän jälkeen happo käsitellään fysikaaliskemiallisesti.

Fysikaaliskemiallinen käsittely tarkoittaa, että happojäte pumpataan Järvenpään terminaalillamme hapon kestävään säiliöön. Hapon sekaan sekoitetaan emäsjätevirtoja tai kalkkia, niin ph saadaan neutraloitua. Tämän jälkeen prässillä saostetaan raskasmetallit pois. Vesi menee varsin kirkkaana ja melkein juomakelpoisena meiltä jätevedenpuhdistamoon, josta se jatkaa matkaansa juomavetenä vesijohtoverkkoon.

Saostetut raskasmetallipitoinen sakka ajetaan trukilla vaihtolavalle, josta sakka jatkaa matkaansa vaarallisen aineen kaatopaikalle. Vaarallisen aineen kaatopaikalla sakka neutraloidaan sen vaaraominaisuuksien mukaan ja muuttuu ajan myötä vaarattomaksi.