Hapettava jäte

Yleistä

Hapetinjätteellä tarkoitetaan käytännössä kromihapon suolaa. Jos hapetin joutuu tekemisiin tulen kanssa, se kiihdyttää paloa vapauttamalla siihen happea. Tämä jätejae ei itsessään pala, mutta esimerkiksi hapettava kemikaali saa aikaan palamista veden alla. Kromaatti- ja hapetinjätettä syntyy ennen kaikkea valmistavan teollisuuden jätevirtana.

Keräys ja säilytys

IBC-pakkaus, tynnyrit, kanisterit, laboratoriolaatikot

Kuljetus

Kappaletavarakuljetuksena, sillä suurten määrien hapettaville aineille on asetettu erittäin tiukat kuljetusrajoitukset niiden vaaraominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi hapettava jäte kuljetetaan yleensä pienissä määrissä kappaletavarakuljetuksina.

Käsittely

Hapettimet käsitellään fysikaaliskemiallisesti. Fysikaaliskemiallinen käsittely tarkoittaa, että jätevirta pumpataan Järvenpään terminaalillamme hapon kestävään säiliöön. Tämä jäte on sellaista, joka ajetaan isomman panoksen sekaan. Tämän jälkeen prässillä saostetaan raskasmetallit pois. Vesi menee varsin kirkkaana ja melkein juomakelpoisena meiltä jätevedenpuhdistamoon, josta se jatkaa matkaansa juomavetenä vesijohtoverkkoon. Saostettu raskasmetallipitoinen sakka ajetaan trukilla vaihtolavalle, josta sakka jatkaa matkaansa vaarallisen aineen kaatopaikalle. Vaarallisen aineen kaatopaikalla sakka neutraloidaan sen vaaraominaisuuksien mukaan ja muuttuu ajan myötä vaarattomaksi.