Lääkejäte

Yleistä

Lääkejätettä syntyy sairaaloista sekä apteekeista, jonne kuluttajat saavat tuoda lääkejätteensä veloituksetta. On erinomaisen tärkeää, että lääkejätteet hävitetään asianmukaisesti apteekkien lääkejätekeräykseen, etteivät lääkkeet päädy esimerkiksi vesijohtoveteen tai lääkkeiden väärinkäyttöön.

Keräys ja säilytys

Lukolliset lääkeastiat, 120-, 140- tai 240-litrainen. Joskus myös keltaisissa 60-litraisissa riskijäteastioissa. Apteekin tai sairaalan henkilökunta täyttää. Apteekeissa asiakas laittaa lääkkeet myös usein itse keräysastiaan.

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus

Käsittely

Säilytetään vaarallisen jätteen käsittelyterminaalilla vahvasti lukitussa ja valvotussa tilassa. Lääkejätteitä ei koskaan säilytetä terminaalilla pitkään vaan toimitetaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi korkealämpötilapolttoon.