Laboratoriokemikaalijäte, käsin lajiteltava

Yleistä

Laboratoriokemikaalijätteillä tarkoitetaan, luonnollisesti, jätteitä, joita syntyy laboratorioissa. Näillä jätteillä on erilaisia vaaraominaisuuksia, kuten palava, ympäristölle haitallinen, syövyttävä tai myrkyllinen.

Keräys ja säilytys

Kanisterit ja laboratoriojätelaatikot. Keskenään reagoivat kemikaalit tulee pakata eri laatikoihin. Kemikaalien oikea merkitseminen on erittäin tärkeää. Suositeltava tapa on kirjata laboratoriojätelaatikon päälle lista, jossa kerrotaan laatikon sisältö.

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus

Käsittely

Vaarallisen jätteen terminaalillamme laboratoriokemikaalit lajitellaan käsin niiden vaaraominaisuuksien mukaan. Vaaraominaisuuksia ovat mm. palava myrkyllinen, hapettava, syövyttävä ja räjähtävä.