Raskasmetallipitoiset jätteet

Yleistä

Raskasmetallipitoiset vedet tarkoittavat yleensä teollisuuden prosessivesiä, joihin on liuennut erilaisia raskasmetalleja. Näillä vesillä ei välttämättä ole vaaraominaisuuksia, mutta juuri raskasmetallipitoisuuksien takia näitä vesiä ei missään nimessä saa viemäröidä sellaisenaan.

Keräys ja säilytys

Raskasmetallipitoiset vedet imetään prosessista huollon/puhdistuksen yhteydessä suoraan imuauton kyytiin. Asiakkaalla voi olla myös tälle jätteelle oma säiliö, josta se tyhjennetään esimerkiksi kerran vuodessa tai asiakkaan toiveen mukaan. Pintakäsittelyteollisuudessa raskasmetallipitoinen vesi säilytetään usein altaissa. Raskasmetallipitoista vettä ei siis yleensä kerätä erikseen.

Kuljetus

Säiliökuljetus ja joskus IBC-pakkaukset

Käsittely

Raskasmetallipitoiset vedet käsitellään fysikaaliskemiallisesti. Fysikaaliskemiallinen käsittely tarkoittaa, että raskasmetallipitoinen vesi pumpataan Järvenpään terminaalillamme hapon kestävään säiliöön. Happamien liuosten sekaan sekoitetaan emäksiä, jolloin liuoksen sisältämät raskasmetallit saostuvat. Tämän jälkeen prässillä erotetaan nesteestä raskasmetallipitoinen kiintoaine pois.

Vesi menee varsin kirkkaana ja melkein juomakelpoisena meiltä jätevedenpuhdistamoon. Saostetut raskasmetallipitoinen kiinteä sakka ajetaan trukilla vaihtolavalle, josta sakka jatkaa matkaansa vaarallisen aineen kaatopaikalle. Vaarallisen aineen kaatopaikalla sakka neutraloidaan sen vaaraominaisuuksien mukaan ja muuttuu ajan myötä vaarattomaksi.