Pilaantuneet maat

Yleistä

Pilaantuneet maa-alueet ovat maamassoja, jotka muodostuvat rakentamisessa ja purkamisessa ja sisältävät ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Tällaisia maa-aineksia ovat esimerkiksi ampumaratojen lyijypitoiset maat sekä polttoaineasemien maa-aines.

Kuljetus

Suoraan kohteesta vaarallisen jätteen maakaatopaikalle loppusijoitukseen

Käsittely

Vaarallisen maa-aineksen tapauksessa kyseessä on loppusijoitus vaarallisen maa-aineksen maakaatopaikalle. Tarvittaessa eri maa-aineksia sekoitetaan keskenään maa-aineksen neutraloimiseksi. Vaarallisen jätteen maakaatopaikat ovat loppusijoituspaikkoina ympäristölle vaarattomia paikkoja, jotka ovat ympäristöluvitettuja sekä vahvasti viranomaisvalvottuja. Vaarallisen maa-aineksen kaatopaikalla kaatopaikan pohjatyöt (ja muut työt) on tehty siten, että vaarallisesta jätteestä ei missään olosuhteissa aiheudu ympäristölle suoraa tai välillistä haittaa.