Tartuntavaarallinen jäte, koronajäte, Covid-19-jäte

Yleistä

Tartuntavaarallista jätettä syntyy ennen kaikkea terveydenhuoltosektorilta. Kyseisessä jätejakeessa voidaan kohtuullisella varmuudella olettaa olevan ihmisille, eläimille tai muulle ympäristölle haitallisia patogeeneja eli taudinaiheuttajia (bakteeri, sieni, virus tai alkueläin). Huomioonotettavaa on, että vaaralliset taudit kehittyvät usein nopeammin kuin lainsäädäntö, joten jätteen erityisesti jätteen haltijan on arvioitava jätteen aiheuttamaa riskiä ja luokitusta.

Keräys ja säilytys

UN-hyväksytty riskijäteastia, 3-60 litraa, yleensä keltaisen värinen, vaarallisen jätteen tyyppihyväksytty riskijäteastia. Kuormaa ei saa purkaa välissä tai säilyttää tarpeettoman pitkiä aikoja vaan tartuntavaarallinen jäte on toimitettava mahdollisimman nopeasti vaarallisen jätteen käsittelyterminaalille.

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus

Käsittely ja hävitys

Koronavirustartuntavaarallista jätettä käsiteltäessä jätteenkäsittelyhenkilöstöllä on päällään kokovartalosuojapuku, joka pestään huolellisesti vesisuihkun alla jätteenkäsittelyn jälkeen. Vaarallisen jätteen vastaanottoterminaaliltamme toimitamme koronavirustartuntavaarallisen jätteen korkealämpötilapolttoon, joka tuhoaa patogeenit.

Muu tartuntavaarallinen jäte toimitetaan suoraan korkealämpötilapolttoon, jossa siitä tehdään kaukolämpöä.