Torjunta-ainejäte

Yleistä

Torjunta-ainejäte on lähinnä maa- ja metsätaloudessa sekä viheralueiden hoidossa muodostunutta vaarallista jätettä. Jäte muodostuu ennen kaikkea tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan käytetyistä kemikaaleista. Torjunta-aineet ovat yleensä myrkyllisiä ja/tai ympäristölle vaarallisia.

Keräys ja säilytys

Jäte pakataan tyypillisesti myynti- ja käyttöpakkauksissa 140-, 240- tai 660-litraiseen jäteastiaan. Suuret erät voidaan kerätä myös tynnyreihin tai IBC-pakkauksiin.

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus.

Käsittely ja hävitys

Vastaanoton ja lajittelun jälkeen torjunta-aineet pakataan ja toimitetaan korkealämpötilapolttoon, jossa niistä tehdään kaukolämpöä.