Tuotetuhous, tuotehävitys

Yleistä

Tuotetuhous/-hävitys on yleensä markkinoilta poistettu tuote-erä, joka halutaan hävittää ja tuhota valvotusti tuhoustodistusta vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikkeet, vaatteet, lääkeaineet, raaka-aineet, kosmetiikka, käyttötavarat ja alkoholituotteet. Käytännössä mikä tahansa erä, joka halutaan hävittää valvotusti, ettei erä joudu vääriin käsiin. Esimerkiksi jotkin luksusbrändit hävittävät vanhoja tuotteitaan näin ylläpitääkseen brändiarvoaan.

Keräys ja säilytys

Yleensä kuormalavalla laatikoissa tai alkuperäispakkauksissa. Toivottavaa olisi, että kuormalavat olisi pakattu kierrätettävän materiaalin mukaan eri lavoille, niin käsittely helpottuu, kun esimerkiksi metallitölkit ja lasipullot on pakattu alusta alkaen erikseen, jos esimerkiksi juomaerän hävityksestä kyse. Aina tämä ei toki ole mahdollista.

Kuljetus

Kappaletavarakuljetus.

Käsittely, hävitys, tuhous

Paras tuhousmenetelmä valitaan materiaalien mukaan. Tyypillisesti tuotteet ajetaan murskasta läpi. Murskalaite tekee erästä muutaman kuutiosentin kokoisia partikkeleita. Tuotetuhouksessa pyrimme maksimaaliseen kierrätysasteeseen. Esimerkiksi nestemäisiä elintarvikkeita sisältävä tuotetuhous ajetaan murskastamme läpi, nesteet valutetaan erikseen, metallit erikseen, lasi erikseen ja pahvi erikseen. Tuotetuhousprosessi on täten niin ympäristöystävällinen kuin se on mahdollista. Loppu materiaali, jolle ei ole olemassa kierrätysratkaisua, poltetaan jättenpolttolaitoksella.

Tuhotusta tuote-erästä saat virallisen tuhoustodistuksen.