Pcb-pitoiset jätteet

Yleistä PCB-jätteellä tarkoitetaan käytännössä PCB-öljyä eli polykloorattua bifenyyliä. Kyseistä öljyä käytettiin vielä 1960-luvulla muuntajissa. PCB-yhdisteet on sittemmin havaittu vaaralliseksi ympäristömyrkyksi ja niiden käyttö kiellettiin täten 1970-luvulla. PCB on ympäristömyrkky, joka muuttuu palaessaan äärimmäisen myrkyllliseksi. PCB-öljy saastuttaa pohjaveden ja maaperän vakavasti maahan joutuessaan eli sen käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Keräys ja säilytys PCB-öljy […]

Kiinteä öljyinen jäte

Yleistä Kiinteä öljyinen jäte sisältää yksinkertaisuudessaan kaikkea öljyistä jätettä, joka on kiinteässä muodossa. Tyypillinen kiinteä öljyinen jäte sisältää usein öljynsuodattimia, imeytysrättejä, imeytyshiekkaa, hydrauliikkaletkuja, tyhjiä öljykanistereita ja muita öljyllä pilaantuneita kiinteitä partikkeleita. Kiinteästä öljyisestä jätteestä puhuttaessa puhutaan yleensä “köpistä” tai “knööstä”. Säilytys ja keräys Tyypillisesti kiinteä öljyinen jäte kerätään 140, 240 tai 660 litraisiin jäteastioihin. Myös […]