Asbestijäte

Yleistä Asbestijätettä syntyy vanhojen rakennusten asbestipurun yhteydessä. Pitkäaikaisessa altistumisessa asbesti on ihmiselle vaarallista. Keräys ja säilytys Ilmatiiviissä pakkauksessa. Asbestijätteen pakkauksissa pitää olla selkeä merkintä asbestista. Kuljetus Lavalla tai kappaletavarana. Käsittely Loppusijoitus vaarallisen jätteen kaatopaikalle, josta siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle.

Pilaantuneet maat

Yleistä Pilaantuneet maa-alueet ovat maamassoja, jotka muodostuvat rakentamisessa ja purkamisessa ja sisältävät ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Tällaisia maa-aineksia ovat esimerkiksi ampumaratojen lyijypitoiset maat sekä polttoaineasemien maa-aines. Kuljetus Suoraan kohteesta vaarallisen jätteen maakaatopaikalle loppusijoitukseen Käsittely Vaarallisen maa-aineksen tapauksessa kyseessä on loppusijoitus vaarallisen maa-aineksen maakaatopaikalle. Tarvittaessa eri maa-aineksia sekoitetaan keskenään maa-aineksen neutraloimiseksi. Vaarallisen jätteen maakaatopaikat ovat loppusijoituspaikkoina ympäristölle […]

Sähkö- ja elektroniikkaromu

Yleistä Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) syntyy niin kotitalouksista kuin yrityksistäkin. Tällä jätejakeella on monta nimeä, kuten SER-romu, SE-romu, sähkö- ja elektroniikkaromu. SER on hyvä toimittaa asianmukaiseen hävityspaikkaan, sillä silloin jäte päätyy kierrätettäväksi ja neitseelliset materiaalit saadaan uusiokäyttöön. Jääkaapit, liedet, pakastimet, tietokoneet, sähkötyökalut, kodin elektroniikka, televisiot ja kaikki elektroniikka kuuluu SE-jätteeseen. Osa SER-romusta on tavanomaista jätettä […]

Tuotetuhous, tuotehävitys

Yleistä Tuotetuhous/-hävitys on yleensä markkinoilta poistettu tuote-erä, joka halutaan hävittää ja tuhota valvotusti tuhoustodistusta vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikkeet, vaatteet, lääkeaineet, raaka-aineet, kosmetiikka, käyttötavarat ja alkoholituotteet. Käytännössä mikä tahansa erä, joka halutaan hävittää valvotusti, ettei erä joudu vääriin käsiin. Esimerkiksi jotkin luksusbrändit hävittävät vanhoja tuotteitaan näin ylläpitääkseen brändiarvoaan. Keräys ja säilytys Yleensä kuormalavalla laatikoissa tai […]

Terveydenhuollon erityisjätteet

Yleistä Terveydenhuollon erityisjätteet syntyvät luonnollisestikin sairaaloista ja muista terveydenhuollon laitoksista. Tyypillistä terveyden huollon jätettä ovat viiltävä ja pistävä jäte, joka sisältää mm. piikkejä, neuloja, verijätettä, pistävää jätettä ja sidetarpeita. Keräys ja säilytys Riskijäteastia (yleensä keltainen) 3-60 litraaa. Riskiastia sinetöidään kannella, jossa on liima sekä lukitusmekanismi, minkä johdosta riskiastiaa ei kerran sulkemisen jälkeen enää saa auki […]