Kiinteä maalijäte, liimajäte, lakkajäte

Yleistä Kiinteällä maali-, liima- ja lakkajätteellä tarkoitetaan kaikkia teollisuuden, kaupan, yksityisten kuluttajien ja kunta-asiakkaiden maalijätteitä, liimajätteitä ja lakkajätteitä. Vaarallisiksi näistä aineista luokitellaan palavat eli öljyliukoiset jätteet. Maalijätteillä voi olla myös muita vaaraominaisuuksia, kuten syövyttävä tai ympäristölle vaarallinen. Kiinteä maalijäte eroaa nestemäisestä, luonnollisesti siten, että aine on kovettunut, eikä ole nestemäistä. On ihan tyypillistä, että maalijätteessä […]

Kehitejäte ja kiinnitejäte

Yleistä Kehite- ja kiinnitejätettä syntyy valokuvateollisuudessa ja sisältävät valokuvauskemikaaleja. Kehite on hydrokinoniliuosta, joka on ympäristölle myrkyllistä ja aiheuttaa syöpää. Kiinnitteesstä on hopeaa, liuosmuodossa. Keräys ja säilytys Tynnyrit, kanisterit, joskus IBC-pakkaukset Kuljetus Kappaletavarakuljetus Käsittely Fysikaaliskemiallinen käsittely, mikä tarkoittaa käytännössä, että neste neutraloidaan, kiintoaine erotetaan ja vesi lasketaan ympäristöluvan alaisuudessa viemäriin, josta se jatkaa matkaansa kohti Viikin […]

Polymerisoituvat ja isosyaniittipitoiset jätteet

Yleistä Keskenään sekoitettuna reagoivat eli polymeroituvat. Polymerointi tarkoittaa laajanemista ja sen jälkeistä kovettumista, kuten uretaani pistoolista. Se laajenee ja kovettuu. Joskus reaktio saattaa olla todella nopeakin. Yleensä tarkoituksena on alunperinkin sekoittaa keskenään nämä kaksi ainetta ja tästä syntyy haluttu lopputulos. Tällaisista esimerkkinä mm. hartsit ja kaksikomponenttiliima. Älä sekoita jätteitä keskenään, sillä lopputuloksena voi olla hallitsematon […]

Jäähdytysneste/jäähdytinneste (Glykoli)

Yleistä Tällä jätejakeella tarkoitetaan propyleeni- ja etyleeniglykolia. Glykolijätettä syntyy tyypillisesti autokorjaamoissa ja työkoneiden huollon yhteydessä. Myös kiinteistöjen lämmitysjärjestelmäsaneerauksissa syntyy glykolijätettä, kun vanha järjestelmä tyhjennetään glykolista. Glykolia löytyy mtös teollisuuden kylmälaitteista. Jos glykoli on suljetussa kierrossa, glykoli ei häviä minnekään vaan samaa glykolia voidaan käyttää vuodesta toiseen. Keräys ja säilytys IBC-pakkaukset, tynnyrit, säiliökuljetus (imuauto) Kuljetus Kappaletavarakuljetus. […]

Liuotinjäte, halogenoitu

Yleistä Halogenoitu liuotinjäte tarkoittaa liuotinta, jossa on klooria seassa. Kloori haittaa polttoa ja on myrkyllistä, joten käsittely on merkittävästi hankalampaa kuin halogenoimattoman. Halogenoidussa on yleensä klooria seassa, mutta seassa voi myös olla muukin halogeeniyhmän alkuaine, kuten bromi, jodi, fluori tai astatiini. Halogenoidun liuotinjätteen polttaminen vaatii kaasunpuhdistukselta merkittävästi enemmän kuin halogenoitu, jolloin jätteen hävittäminen on kalliimpaa […]

Liuotinjäte, halogenoimaton

Yleistä Halogenoimattomalla liuotinjätteellä tarkoitetaan “perusliuotinjätteitä”. Tällaisia nesteitä ovat palavat nesteet eli bensiini-, xyleeni-, etanoli- ja metanolipitoiset jätteet sekä palavat laboratioriokemikaalit. Keräys ja käsittely IBC-pakkaukset, tynnyrit, laboratoriolaatikot, kanisterit Kuljetus Kappaletavaranouto Käsittely Terminaalillamme Järvenpäässä valmistamme halogenoimattomista liuotinjätteistä kierrätyspolttoainetta eli aine menee uusiokäyttöön. Näin säästämme neitseellisiä raaka-aineita.