Elohopeapitoinen jäte

Yleistä Elohopean käyttö on vähentynyt teollisuudessa huomattavasti, mistä johtuen elohopeapitoisen jätteenkin määrä on laskenut huomattavasti. Elohopeapitoista jätettä syntyy edelleen vanhoista kuumemittareista ja lämpömittareista. Elohopeaa käytetään myös jonkun verran laboratorioissa analytiikassa. Mikäli kotitaloudestasi löytyy vanhanaikaisia elohopeamittareita, toimita ne paikalliseen apteekkiin. Apteekista elohopeapitoinen jäte toimitetaan omana jätejakeenaan vaarallisen jätteen käsittelyterminaalille, esimerkiksi meille tänne Järvenpäähän. Keräys ja säilytys […]

Epäorgaaniset sakat ja lietteet

Yleistä Epäorgaanisilla sakoilla ja lietteillä tarkoitetaan jätettä, jota syntyy lähinnä teollisuuslaitosten jätevesien puhdistamisesta. Kyseessä on kiinteä aine, jota syntyy erityisesti pintakäsittelyteollisuudesta. Keräys ja säilytys Vaihtolava Kuljetus Vaihtolavakuljetus Käsittely Loppusjoitus vaarallisen jätteen kaatopaikalle.

Hapettava jäte

Yleistä Hapetinjätteellä tarkoitetaan käytännössä kromihapon suolaa. Jos hapetin joutuu tekemisiin tulen kanssa, se kiihdyttää paloa vapauttamalla siihen happea. Tämä jätejae ei itsessään pala, mutta esimerkiksi hapettava kemikaali saa aikaan palamista veden alla. Kromaatti- ja hapetinjätettä syntyy ennen kaikkea valmistavan teollisuuden jätevirtana. Keräys ja säilytys IBC-pakkaus, tynnyrit, kanisterit, laboratoriolaatikot Kuljetus Kappaletavarakuljetuksena, sillä suurten määrien hapettaville aineille […]

Syanidipitoiset jätteet

Yleistä Syanidipitoiset jätteet ovat yksi kaikkein myrkyllisimmistä vaarallisista jätejakeista. Syanidipitoiset jätteet ovat hengenvaarallisia. Syanidin käyttö on vähentynyt teollisuudessa merkittävästi, mutta esimerkiksi laboratorioista tätä syntyy laboratoriojätteenä edelleen. Syanidia käsitellessä vastalääke tulee olla aina valmiina jääkaapissa eikä syanidipitoisten aineiden kanssa saa koskaan olla yksin tekemisissä. Kerrotaan, että syandimyrkytykseen kauan sitten menehtynyt tutkija kertoi viimeisessä vihkoonsa kirjoittamassaan tekstissä, […]

Ammoniakkipitoiset jätteet

Yleistä Ammoniakkipitoiset jätteet tarkoittavat käytännössä teollisuudesta tulevaa ammoniakkiöljyä tai jäähdytyslaitteista tulevaa nestettä. Aineen virallinen nimi on ammoniumhydroksidiliuos. Ammoniakkipitoiset jätteet ovat erittäin myrkyllisiä ympäristölle, erityisesti vesialueille. Keräys ja säilytys IBC-pakkaukset ja tynnyrit Kuljetus Kappaletavarakuljetus Käsittely ja hävitys Ammoniakkipitoiset vesiliuokset käsitellään fysikaaliskemiallisesti. Fysikaaliskemiallinen käsittely tarkoittaa, että ammoniakkijäte pumpataan hapon kestävään säiliöön. Ammoniakkipitoisen aineen sekaan sekoitetaan muita jätevirtoja. […]

Raskasmetallipitoiset jätteet

Yleistä Raskasmetallipitoiset vedet tarkoittavat yleensä teollisuuden prosessivesiä, joihin on liuennut erilaisia raskasmetalleja. Näillä vesillä ei välttämättä ole vaaraominaisuuksia, mutta juuri raskasmetallipitoisuuksien takia näitä vesiä ei missään nimessä saa viemäröidä sellaisenaan. Keräys ja säilytys Raskasmetallipitoiset vedet imetään prosessista huollon/puhdistuksen yhteydessä suoraan imuauton kyytiin. Asiakkaalla voi olla myös tälle jätteelle oma säiliö, josta se tyhjennetään esimerkiksi kerran […]

Emäsjätteet

Yleistä Emäsjätteeksi katostaan nestemäinen jäte, jonka ph on yli 7. Emäsjäte on syövyttävää ja ympäristölle erittäin haitallista. Tyypillisiä emäsjätteitä ovat esimerkiksi lipeäjäe, kaliumhydroksidijäte, amiinijäte ja kalkkijäte. Keräys ja säilytys IBC-pakkaukset, happosäiliöt Kuljetus Kappaletavarakuljetus, säiliökuljetus. Kuljetuksessa otettava huomioon, että säiliön on oltava hapon kestävä. Varo sekoittamasta emäksiä keskenään, sillä reaktio voi olla hallitsematon. Hallitsemattomasta reaktiosta saattaa […]

Happojäte, sisältää orgaanisia aineita

Yleistä Happojäte on jätettä, jonka ph on alle 7. Orgaanisen happojätteen olessa kyseessä, kyseessä on luonnollisestikin happo, joka sisältää orgaanisia aineita. Tällaisia happoja ovat esimerkiksi etikkahappo ja muurahaishappo. Orgaanisia aineita sisältäville hapoille on tyypillistä voimakas ja pistävä haju, jonka hengittäminen ei ole suositeltavaa saati terveellistä. Keräys ja säilytys IBC-pakkaukset, happosäiliöt Kuljetus Kappaletavarakuljetus, säiliökuljetus. Otettava huomioon, […]

Happojäte, epäorgaaninen

Yleistä Happojätteeksi yleisesti luokitellaan aineet, joiden ph on alle 7. Tällaisia happojätteitä ovat esimerkiksi suolahappo, rikkihappo, fosforihappo, typpihappo ja fluorivetyhappo. Happojätteet ovat syövyttäviä ja yleensä myrkyllisiä. Happojätteet ovat hyvin yleisiä teollisuuden jätevirtoja. Esimerkiksi rikkihappo on maailman yleisin prosessikemikaali. Happoja käytetään laidasta laitaan eri teollisuuden aloilla ja mm. laboratorioissa (laboratoriojäte), joten happojätettä syntyy Suomessa paljon. Keräys […]